TAŞMA SİSTEMLİ HAVUZ

Bugün otel havuzları ve halka açık havuzların hemen hepsi istisnasız taşma tekniğine göre inşa edilmektedir. Özel havuzlarda ise bu oran sürekli artış göstermektedir. İşlem havuz suyunun tüm havuz kenarlarından taşırılması esasına dayanır. Taşan su taşma kanalı, taşma olukları, taşma ana arteri, rezerv depo, filtre ve su hazırlama tesisinden dolaşarak beslemeler yolu ile temizlenmiş olarak havuza geri dönmektedir. Küçük havuzlarda beslemeler yandan veya tabandan, büyük havuzlarda tercihen tabandan yapılmalıdır. Taşan su taşma kanallarına (savaklara) oradan taşma olukları vasıtasıyla taşma ana arterine ve buradan da denge tankına gider. Denge tankına gelen su ise flokulasyon, filtrasyon, ph düzenleme ve klorlama aşamaları ile hazırlanarak tekrar havuza verilir. Kirlilikler direkt olarak suyun yüzeyine ve bunun hemen altındaki katmanlara çıkarlar. Bu kirlilikler üstten taşırılarak kanallar aracılığı ile en kısa yoldan sisteme geri yollanırlar. Sistemin avantajları şöyle sıralanabilir;

 

  1. Su yüzeyindeki kirlilik en kısa yoldan taşırılarak sistemden uzaklaştırılır.
  2. Mükemmel bir mimari estetik Sağlar.
  3. Yüzme esnasında havuzun duvarları seyri engellemez ve güvenliği artırır.
  4. Havuzda oluşan dalgalar havuz duvarlarına çarparak geri dönmez ve soğrulur, taşma kanalından denge tankına gider. Bu sebeple havuz yüzeyi dalgalı olmaz.
  5. Taşma tekniğine göre dizayn edilmiş havuzların duvarlarında lokal kirlilik meydana gelmez.

Proje aşamasında havuzun tüm detayları tasarımcımız tarafından oluşturulur. Havuzda kullanılması gereken inşa elemanları, denge tankı, su kontrol ve dozaj tesisleri, filtre tesisleri, ısıtıcılar, su atraksiyonları, kimyasallar, aydınlatma, boru lama, elektrik tesisatı, otomasyon ve diğer tüm teknik konularda, yeterli miktar ve kapasite için uzman ekibimiz sizlere en doğru bilgileri verecektir.